Поштовани цена једног примерка календара је 888 динара + птт трошкови слања